Tenisové kurty


Síť a plocha


Síť tenisového kurtu

Síť musí být při tenisové hře napjatá takovým způsobem, aby úplně vyplňovala plochu mezi oběma sloupky. Oka musí mít takovou velikost, která nebude umožňovat, aby jí prošel raketou odpálený míček. Uprostřed je výška sítě 0,914. Ve středu je síť stažená bílým popruhem, který nesmí být širší než 5 cm.
Na síti, popruhu, na pásce a na tyčkách pro dvouhru není dovolené umisťování reklamy.
Sítě na tenis jsou různé. Rozlišují se na vnitřní a venkovní použití. Kvalitní sítě jsou často vyráběné z UV stabilního polypropylenu. Rozlišujeme také sítě pro profesionální hráče, kterým se doporučují sítě s šesti zdvojenými horními řadami.

Plocha tenisového kurtu

Každé tenisové hřiště je připravené na hru ohraničením. Máme dva typy čar. Jsou jimi:

  • základní čáry: Ohraničují kratší strany dvorce.
  • podélné čáry: Ohraničují delší strany dvorce.

Čáry pro podání musí být rovnoběžné se sítí a být ve vzdálenosti 6,40 metrů.
Prostor po obou stranách sítě je rozdělen na dvě poloviny. Tímto rozdělením vzniká pole pro podání. Střední čára pro podání musí být 5 cm široká a je uprostřed mezi podélnými čarami. Je s nimi rovnoběžná.
Základní čáry jsou rozdělené v myšleném prodloužení střední čáry. Toto rozdělení představuje čáru, která je 10 cm dlouhá a 5 cm široká. Je vyznačená ze základní čáry kolmo dovnitř kurtu a nazýváme ji střední značkou.

Ostatní čáry musí mít šířku v rozmezí 2,5 – 5 cm. Základní čára může dosahovat šířky 10 cm.

Rozměry jsou počítány k vnějšímu okraji čar. Tyto čáry musí mít stejnou barvu. Aby nebyl hráč zmatený, nesmí být v zadní části hřiště umístěné reklamy, které mají bílou či žlutou barvu.