Tenisové kurty


Povrch tenisových kurtů


Povrch tenisových kurtů může být tvořený různými materiály. Ty rozdělujeme na tvrdé a měkké. Měkký typ zastupuje antuka, tráva. Oba typy mají své výhody a nevýhody.

Nevýhodou měkkých povrchů je náročnější a častá údržba, nutnost kropení a pomalejší hra. Výhodou představuje větší šetrnost vůči pohybovému ústrojí hráče a delší životnost míčků a obuvi.
Mezi hlavní nevýhody tvrdých povrchů patří menší životnost míčků a obuvi hráče a větší zatížení na pohybové ústrojí. Tvrdé povrchy však umožňují rychlejší hru a jsou zde minimální nároky na údržbu.

Konkrétní povrchy tenisových kurtů

Antuka

Antuku můžeme pokládat již druhý den po položení patentní vrstvy. Bezprostředně po antukaci se kropí. Kropení je nutné i během sezóny. Plocha se následně urovnává hradly. Antuka se pokládá přibližně 3x ročně. Po zimě je nutné povrch řádné uválcovat v době, kdy jsou dvorce ještě dost vlhké. Pokládání antuky je časově náročné.

Živičné povrchy

Tyto povrchy mohou být propustné, ale i asfalto-betonové a z litého asfaltu. Ty nejsou propustné, musí být absolutně rovné a potřebují odvodnění. Pokládáte-li živičný povrch, musíte dosáhnout dokonalé roviny, aby se zabránilo tvorbě kaluží, a spád musí činit nejméně 0,5%. Horní vrstva se obarvuje. To kvůli tomu, aby byly na povrchu při hře míčky dobře viditelné.

Betonové povrchy

I zde musí být dosaženo dokonalé roviny a spádu 0,5%. Nosnou vrstvou je chudý beton nebo štěrk, který musí mít výšku minimálně 6 cm. Nosná vrstva o tloušťce 8 – 12cm je z prostého betonu.

Umělé povrchy

Umělé povrchy tenisových kurtů obecně dělíme na propustné a nepropustné. Podkladní vrstva je tvořená většinou živičnými materiály. Jsou vyráběny různé umělé povrchy. Dříve se dostávaly k nám do ČR méně. Dnes už je i u nás rozmanitá nabídka těchto povrchů. Oblíbenými typy jsou „Tartar“ nebo „Saprin“. Výhodou je jejich dlouhá životnost a snadná údržba.
Všechny umělé povrchy jsou pokryté celoplošným nátěrem. Jsou nerozpustné. To je velmi důležité. V opačném případě by do prasklin mohla zatékat voda, která by po zmrznutí vytvářela praskliny po celé ploše.

Umělý trávník

Umělý trávník představuje různé kobercové krytiny. Nejsou venku moc používané. Tvoří je propustné pórovité podložky. Ty se lepí na pevný poklad, který jez živičných materiálů. Jsou více používané ve vnitřních tenisových kurtech.

Živý trávník

Travnatý povrch je náročný na péči a údržbu. Pro využívání v ČR se nehodí. Je finančně velmi náročný a nemáme tu ani vhodné klima. Trávník je nutné pravidelně stříhat. Pro vytvoření travnatého povrchu lze využít jen některých druhů travin. Mezi ty nejoblíbenější patří Poa Pragensia, Cynosurus Cristasus, Phleum Nodosum atd. Můžeme použít různé směsi. Pro vyšší odolnost se používá směs v poměru 70:20:10.